Skip to main content

Sila pilih bahasa anda:

Btn IutemBtn Iutem
Btn MailBtn Mail
Btn DirectoryBtn Directory
Btn ExpertiseBtn Expertise


PRA SISWAZAH TEMPATAN

Senarai Program

1. FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 • IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
 • DIPLOMA  KEJURUTERAAN ELEKTRIK 

2. FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KOMPUTER

 • IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN
 • DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 

3. FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

 • IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN
 • DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 

4. FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PEMBUATAN

 • IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA KEJURUTERAAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN
 • SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN
 • DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN 

5. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN

 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) 
 • IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) 
 • SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGURUSAN RANTAIAN BEKALAN DAN LOGISTIK) DENGAN KEPUJIAN

6. FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 
 • IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN 
 • DIPLOMA SAINS KOMPUTER

Cara Memohon

Semua Program Diploma Dan Ijazah

 • Pemohon perlu menghantar permohonan melalui sistem permohonan online yang disediakan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 • Tarikh-tarikh penting serta prosedur-prosedur permohonan akan diumumkan oleh BPKP melalui laman web / media cetak / media elektronik setiap tahun (kebiasaannya pada bulan November) bagi pengambilan sesi akademik yang berikutnya.
Biasiswa & Pinjaman Pendidikan

Pembiayaan pendidikan ialah bantuan yang dihulurkan kepada pelajar untuk membayar yuran Universiti yang terdiri daripada tiga (3) jenis

 • Biasiswa
  Biasiswa ini diberikan kepada pelajar oleh Badan Kerajaan dan juga swasta untuk membayar yuran pengajian tanpa perlu membayarnya semula kepada organisasi tersebut.

 • Pinjaman Pendidikan
  Penerima pinjaman pendidikan ini perlu membayar jumlah pinjaman sebagaimana syarat yang dikenakan.

 • Tabung Pendidikan
  Biasiswa ataupun pinjaman pendidikan yg disediakan oleh Kerajaan / pertubuhan / institusi pendidikan swasta / institusi kewangan untuk mengurangkan beban perbelanjaan bagi pendidikan pelajar.

  Pelajar yang memenuhi syarat kelayakan perlu mengisi borang permohonan yang disediakan oleh Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEPA) secara online atau manual. Pelajar dinasihat melawati laman sesawang HEPA untuk mendapat informasi terkini berkaitan bantuan kewangan/ pinjaman pendidikan dan sebagainya.
Pin It

Pautan Pantas


Masukkan Email Anda:

Atas

Hakcipta © 2023 Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.

Ikuti Kami: