Skip to main content

Sila pilih bahasa anda:

Btn IutemBtn Iutem
Btn MailBtn Mail
Btn DirectoryBtn Directory
Btn ExpertiseBtn ExpertiseAhli Senat Universiti


PENGERUSI

Seksyen 22(1)(a) Perlembagaan UTeM

Naib Canselor
(Pengerusi)
Profesor Datuk Ts. Dr. Massila Binti Kamalrudin

AHLI-AHLI

Seksyen 22(1)(b) Perlembagaan UTeM

Timbalan Naib Canselor
Akademik Dan Antarabangsa
Profesor Dr. Zulkifilie Bin Ibrahim
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan Dan Inovasi
Profesor Ir. Ts. Dr. Ghazali Bin Omar
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Profesor Madya Datuk Dr. Sabri Bin Mohamad Sharif

Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan UTeM (Dekan)

Dekan
Sekolah Pengajian Siswazah
Profesor Dr. Mohd Rizal Bin Salleh
Dekan
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Sanusi Bin Azmi
Dekan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Dr. Mohd Syaiful Rizal Bin Abdul Hamid
Dekan
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Elektrik
Profesor Madya Dr. Hidayat Bin Zainuddin
Dekan
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Madya Dr. Masrullizam Bin Mat Ibrahim
Dekan
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Mekanikal
Profesor Dr. Mohd Fadzli Bin Abdollah
Dekan
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan
Profesor Ir. Dr. Hambali Bin Arep @ Ariff
Dekan
Institut Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Dr. Ahmad Zaki Bin A Bakar
Dekan
Pusat Pembelajaran Bahasa
Puan Nurlisa Loke Binti Abdullah

Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan UTeM (Profesor)

Profesor
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Profesor Dr. Mohd Khanapi Bin Abd Ghani
Profesor
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Profesor Ts. Dr. Burhanuddin Bin Mohd Aboobaider
Profesor
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan
Profesor Datuk Dr. Izaidin Bin Abdul Majid
Profesor
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Elektrik
Profesor Ir. Dr. Gan Chin Kim
Profesor
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Ir. Dr. Kenneth A/L Sundaraj
Profesor
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Elektronik dan Komputer
Profesor Dr. Zahriladha Bin Zakaria
Profesor
Fakulti Teknologi Dan Kejuruteraan Mekanikal
Profesor Ts. Dr. Noreffendy Bin Tamaldin
Profesor
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan
Profesor Dr. Mohd Warikh Bin Abd. Rashid
Profesor
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan
Profesor Ts. Dr. Effendi Bin Mohamad
Profesor
Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan Industri dan Pembuatan
Profesor Ir. Dr. Mohd Asyadi 'Azam Bin Mohd Abid

Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan UTeM (KO-OPT)

KO-OPT
Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko
Profesor Madya Ts. Mohd Rahimi Bin Yusoff

Seksyen 22(4) Perlembagaan UTeM (EX-OFFICIO)

Ex-Officio
Ketua Pegawai Operasi
Encik Masdzarif Bin Mahat
Ex-Officio
Bendahari
Puan Sabarina Binti Abdullah
Ex-Officio
Ketua Pustakawan
Puan Siti Saluwa Binti Jamal
Ex-Officio
Penasihat Undang-Undang
Encik Mohd Nizam Bin Pavel

Data sehingga 17 Januari 2024

Pin It

Pautan Pantas


Masukkan Email Anda:

Atas

Hakcipta © 2023 Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Hakcipta terpelihara.

Ikuti Kami: