• Home
  •   Senarai Program

 

1. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
Diploma Kejuruteraan Elektronik (C2425)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian (CK54)
Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer Dengan Kepujian (CK07)
2. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Diploma Kejuruteraan Elektrik (C2420)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian (CK42)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian (CK24)
3. FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (C2430)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (CK08)
4. FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
Diploma Kejuruteraan Pembuatan (C2432)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (CK09)
5. FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Diploma Teknologi Maklumat & Komunikasi (C2801)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian (CC10)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian (CC11)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian (CC14)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian (CC13)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian (CC25)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) Dengan Kepujian (CC27)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) Dengan Kepujian (CC30)
6. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Inovasi Teknologi) (CP54)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi) (CP55)
Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan Dengan Kepujian (CP53)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi (Pengurusan Rantaian Bekalan dan Logistik) dengan Kepujian (CP52)
7. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian (CY31)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) Dengan Kepujian (CY32)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) Dengan Kepujian (CY41)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian (CY42)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) Dengan Kepujian (CY81)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian (CY30)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian (CY45)
8. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian (CY51)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) Dengan Kepujian (CY52)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) Dengan Kepujian (CY53)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) Dengan Kepujian (CY91)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian (CY92)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (CY61)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (CY90)

Save

PENYELIDIKAN & INOVASI

Terokai Penyelidikan dan Inovasi bersama UTeM

Lanjut

Masukkan alamat email anda untuk langganan Aktiviti UTeM: