• Home
  •   Senarai Program

1. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian (CK54)
2. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian (CK42)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian (CK24)
3. FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (CK08)
4. FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (CK09)
5. FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian (CC10)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian (CC11)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian (CC14)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian (CC13)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian (CC25)
6. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Inovasi Teknologi) (CP54)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi) (CP55)
Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan Dengan Kepujian (CP53)
7. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian (CY31)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) Dengan Kepujian (CY32)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) Dengan Kepujian (CY41)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian (CY42)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) Dengan Kepujian (CY81)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian (CY51)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) Dengan Kepujian (CY52)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) Dengan Kepujian (CY53)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) Dengan Kepujian (CY91)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian (CY92)

 

PENYELIDIKAN & INOVASI

Terokai Penyelidikan dan Inovasi bersama UTeM

Lanjut

Masukkan alamat email anda untuk langganan Aktiviti UTeM: