UTeM menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan. Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:
Terma Penggunaan: Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Bil.
Tajuk
Format
1.
Indikator Pengajian Tinggi Malaysia : 2011-2012
PDF
2.
Statistik Perangkaan Negara Malaysia : Sektor Pengajian Tinggi - 2012
PDF
3.
Peratusan Status Pekerjaan Graduan Universiti Awam : 2015
CSV
4.
Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Lain-lain di Universiti Awam : 2015
CSV
5.
Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Sarjana Muda di Universiti Awam : 2015
CSV
6.
Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat Sarjana di Universiti Awam : 2015
CSV
7.
Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian bagi Peringkat PhD di Universiti Awam : 2015
CSV
8.
Bilangan Program Pengajian Mengikut Bidang Pengajian di Universiti Awam : 2015
CSV


Pembekal Set Data : Kementerian Pendidikan Tinggi

 

Save

Save

PENYELIDIKAN & INOVASI

Terokai Penyelidikan dan Inovasi bersama UTeM

Lanjut

Masukkan alamat email anda untuk langganan Aktiviti UTeM: