Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) merupakan Universiti Awam Teknikal pertama di Malaysia. Sebagai Universiti Berfokus, UTeM menumpukan aktiviti kesarjanaan di dalam bidang kejuruteraan, ICT, pengurusan teknologi dan teknologi kejuruteraan. UTeM sentiasa mengekalkan reputasinya sebagai penjana modal insan yang bertunjangkan lima (5) nilai teras iaitu tekad mencipta perubahan, daya juang yang tinggi, kesetiaan, integriti dan profesionalisme.
UTeM mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan Akademik dan Pentadbiran di Universiti ini.

TARAF PELANTIKAN: TETAP / KONTRAKUntuk maklumat lanjut, layari http://e-perjawatan.utem.edu.my/cgi-bin/apply.pl

RESEARCH & INNOVATIONS

Explore Research and Innovation with UTeM

Read more

Enter your email address for UTeM Events:

 

Copyright © 2018 UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka. All Rights Reserved.
Legal Disclaimer | Privacy & Security Policy | Copyright
L
ast Updated : 20 June 2019

042486789