CHANGE COLOR
 • Black color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
 • Blacktext color
 • Browntext color
 • Greentext color
 • Bluetext color
 • Redtext color
Click to Reset

 • Hight contrast
 • Default contrast
 • Low contrast


 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Panel W3C

UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Home Pra Siswazah Senarai Program

Senarai Program

Cetak PDF
1. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
Diploma Kejuruteraan Elektronik (C2425)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian (CK54)
2. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Diploma Kejuruteraan Elektrik (C2420)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian (CK42)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian (CK24)
3. FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (C2430)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (CK08)
4. FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
Diploma Kejuruteraan Pembuatan (C2432)
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (CK09)
5. FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi (C2801)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian (CC10)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian (CC11)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pengkalan Data) Dengan Kepujian (CC14)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian (CC13)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian (CC25)
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) Dengan Kepujian (CC30)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) Dengan Kepujian (CC27)
6. FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWAN
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Inovasi Teknologi) (CP54)
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi) (CP55)
Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan Dengan Kepujian (CP53)
7. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian (CY31)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) Dengan Kepujian (CY32)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) Dengan Kepujian (CY41)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian (CY42)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) Dengan Kepujian (CY81)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) Dengan Kepujian (CY51)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) Dengan Kepujian (CY52)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) Dengan Kepujian (CY53)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) Dengan Kepujian (CY91)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian (CY92)


PENGUMUMAN

Mulai Sesi Pengajian 2014/2015, Fakulti Kejuruteraan di UTeM hanya menawarkan kursus Ijazah Sarjana Muda seperti berikut:
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
Perubahan ini hanya kepada pelajar Tahun 1 dan tidak melibatkan pelajar kanan (Tahun 2-4)
 
 
 
     
panoramautem

Sorotan Penting

Jabatan, Pusat & Fakulti
Produk Penyelidikan
Penerbitan@UTeM
Galeri Media
Daftar Masuk Portal
Komuniti
Maklum Balas Pengguna
UTeM @ Mobile

Info

Makluman Terkini
Peristiwa Kampus