CHANGE COLOR
 • Black color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
 • Blacktext color
 • Browntext color
 • Greentext color
 • Bluetext color
 • Redtext color
Click to Reset

 • Hight contrast
 • Default contrast
 • Low contrast


 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Panel W3C

UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Home INFO KORPORAT Mengenai UTeM Moto, Visi dan Misi

Moto, Visi dan Misi

Cetak PDF
VISI
Menjadi Universiti Teknikal yang kreatif dan inovatif terkemuka di dunia
 
MISI
UTeM bertekad untuk menerajui sumbangan kepada kesejahteraan negara dan dunia dengan:
1.
Memartabatkan ilmu melalui pendidikan, penyelidikan dan kesarjanaan teknikal yang inovatif
2.
Membentuk pemimpin bersahsiah murni yang profesional
3.
Menjana pembangunan lestari bersama industri dan komuniti
 
MOTO
Kompetensi Teras Kegemilangan
 
MATLAMAT PENDIDIKAN
1.
Mengendalikan program akademik dan profesional berlandaskan kepada keperluan industri;
2.
Melahirkan graduan dengan pengetahuan relevan, kompetensi dalam kemahiran teknikal, kemahiran insaniah dan peka kepada tanggungjawab sosial;
3.
Menyemai dikalangan graduan kaedah saintifik, berfikiran kritikal, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan;
4.
Menggalakkan pembangunan penyelidikan dan aktiviti dengan kerjasama industri demi menjana kemakmuran negara;
5.
Melengkapkan graduan dengan nilai-nilai kepimpinan, komunikasi dan pembelajaran berterusan;
6.
Melahirkan graduan berkemahiran teknousahawan dan pengurusan;
7.
Melahirkan graduan yang menghargai sastera dan budaya serta menyedari kepentingan budaya hidup sihat.
 
 
 
     
panoramautem

Sorotan Penting

Jabatan, Pusat & Fakulti
Produk Penyelidikan
Penerbitan@UTeM
Galeri Media
Daftar Masuk Portal
Komuniti
Maklum Balas Pengguna
UTeM @ Mobile

Info

Makluman Terkini
Peristiwa Kampus