CHANGE COLOR
 • Black color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
 • Blacktext color
 • Browntext color
 • Greentext color
 • Bluetext color
 • Redtext color
Click to Reset

 • Hight contrast
 • Default contrast
 • Low contrast


 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Panel W3C

UTeM | Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Home Pra Siswazah Cara Memohon Pelajar Antarabangsa

Lepasan SPM

Cetak PDF

SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN LEPASAN SPM SESI 2010/2011

BILPROGRAMKOD
SYARAT MINIMUM (KATEGORI A SAHAJA)
 DIPLOMA 

SYARAT AM
(UNTUK SEMUA PROGRAM)

1. Warganegara Malaysia ; dan

2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu


 

1


2

 

Diploma Kejuruteraan Elektronik
(6 semester)

Diploma Kejuruteraan Elektrik
(6 semester)

Terbuka kepada pemohon daripada aliran Sains / Teknik

 

C2425


C2420

 

 

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT (4) kepujian (Gred C) dalam setiap mata pelajaran berikut :-

 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik

Dan salah satu (1) dari mata pelajaran berikut:

 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Sains Tambahan / Sains Gunaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 • Pemesinan Berkomputer
 • Automotif Elektrik dan Disel 
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta

dan

2.  Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

3.  Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.


 

3.

 


4.

 

 

Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(6 semester)

 

Diploma Kejuruteraan Pembuatan
(6 semester)

 

Terbuka kepada pemohon daripada aliran Sains / Teknik

 

C2430
C2432

 

SYARAT KHAS PROGRAM

1.  Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT (4) kepujian (Gred C) dalam setiap mata pelajaran berikut :-

 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik

Dan salah satu (1) dari mata pelajaran berikut:

 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Sains Tambahan / Sains Gunaan
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pemesinan Berkomputer
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Amalan Bengkel Mekanikal
 • Automotif Kenderaan
 • Kimpalan Arka / Kimpalan Gas  
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Reka Cipta
dan

2.  Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

3.  Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.


 

5.

 

Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(6 semester)

           

Terbuka kepada pemohon daripada aliran Sains / Teknik / Vokasional

  

C2801

SYARAT KHAS PROGRAM

1.  Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat  kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Matematik dan TIGA (3) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:-

   • Matematik Tambahan
   • Fizik
   • Kimia
   • Biologi
   • Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan
   • Prinsip Elektrik dan Elektronik
   • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Amalan Bengkel Mekanikal
   • Teknologi Binaan / Penyamanan Udara / Kimpalan Arka / Kimpalan Gas  / Kimpalan Arka dan Gas 
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
   • Information and Communication Technology
   • Fundamentals of Programming
   • Programming and Development Tools
   • Grafik Berkomputer
   • Ekonomi Asas / Perdagangan / Prinsip Akaun / Reka Cipta
   • Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Pengetahuan Moral / Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual, dan;

2.  Salah SATU (1) daripada kepujian (Gred C) di atas mestilah dalam mata pelajaran berikut:-

   • Matematik Tambahan
   • Fizik
   • Kimia
   • Biologi
   • Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan
   • Prinsip Elektrik dan Elektronik
   • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Amalan Bengkel Mekanikal
   • Teknologi Binaan / Penyamanan Udara / Kimpalan Arka / Kimpalan Gas  / Kimpalan Arka dan Gas 
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
   • Information and Communication Technology
   • Fundamentals of Programming
   • Programming and Development Tools
   • Grafik Berkomputer

3.  Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

4.  Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 
 
 
     
panoramautem

Sorotan Penting

Jabatan, Pusat & Fakulti
Produk Penyelidikan
Penerbitan@UTeM
Galeri Media
Daftar Masuk Portal
Komuniti
Maklum Balas Pengguna
UTeM @ Mobile

Info

Makluman Terkini
Peristiwa Kampus