Visi & Misi

VISI

  # Menjadi peneraju dalam bidang pengurusan strategik, kualiti dan risiko

 

MISI

  # Menerajui kepimpinan dalam perancangan strategik di UTeM

  # Membimbing usaha pembangunan kualiti secara menyeluruh di UTeM

  # Membangunkan sistem pengurusan risiko yang efektif dan efisien