VISI


Menjadi
pemangkin kepada pembangunan inovasi dan ke perluan strategik UTeM berasaskan pengetahuan, khidmat dan teknologi ICT

MISI


Berperanan
sebagai pusat rujukan bagi perkhidmatan berteraskan ICT, menyediakan kemudahan ICT berkualiti tinggi, selamat dan terkini untuk pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan operasi pentadbiran universiti dengan menjadikan khidmat ICT sebagai pemangkin kecemerlangan UTeM.

image

 

Save

Save

Save