• Bahagian Pembangunan Akademik dan Antarabangsa

Pejabat Antarabangsa
Canselori
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Melaka

Tel:
Fax:
Email:
+606 331 6016 / 6258 / 6240
+606 331 6261
Emel Bahagian Pembangunan Akademik dan Antarabangsa
 

 

Save