FUNGSI

 

 

Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran kepemimpinan yang tinggi

Menganjurkan program-program yang selaras dengan matlamat Pembangunan Pelajar Holistik

Meningkatkan semangat kesukarelawan dan pembangunan komuniti di kalangan pelajar

Meningkatkan kefahaman pelajar dalam perlaksanaan sesuatu program atau aktiviti / kelab persatuan

Memberi khidmat nasihat kepada kelab / persatuan dan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dalam semua gerak kerja 

• 

Memantau segala program atau aktiviti pelajar

Membantu dalam menilai dan menyelia kertas kerja cadangan aktiviti pelajar 

Membantu dalam proses penubuhan sesuatu kelab / persatuan pelajar di UTeM 

Meningkatkan kecekapan perlaksanaan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 

Menyelaraskan dan memantau peraturan dan panduan pengurusan badan pelajar dan kegiatan pelajar