Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang ingin membina kerjaya sebagai Pensyarah Universiti dan mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk memohon biasiswa di bawah Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) dan Skim Latihan Pensyarah IPTA (SLAI) anjuran bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bagi mengikuti kursus-kursus dalam bidang-bidang seperti mana diiklankan.

 

BIASISWA YANG DITAWARKAN

  • Calon dipelawa untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran di dalam / luar negara.  Permohonan bagi Negara Eropah dan Amerika Syarikat adalah digalakkan dan diberikan keutamaan.
  • Sekiranya  permohonan  pengajian  di  luar   negara,  tempat  pengajian  mestilah  tersenarai  dalam 200 Universiti terbaik dunia dalam sesuatu bidang pengajian yang dikeluarkan oleh Times Higher Education (THE).
Syarat-syarat Permohonan ||ELAUN|| BIDANG-BIDANG || CARA PERMOHONAN ||MAKLUMAT TAMBAHAN
 
 
Syarat-syarat Permohonan
 
Calon-calon mestilah:-
1) Calon dan ibu bapa adalah warganegara Malaysia.
2) Berumur   tidak   lebih   daripada    40   tahun   bagi  peringkat PhD.
3) Memperolehi kelayakan Sarjana Muda dengan kelulusan sekurang-kurangnya Kelas Kedua Atas atau CGPA 3.30 ke atas.   Pemohon yang berkelulusan CGPA 3.00 hingga 3.29 boleh dipertimbangkan dengan mempunyai tiga tahun pengalaman kerja di industri.
4) kelayakan Ijazah Sarjana dengan sekurang-kurangnya CGPA 3.50 ke atas. [Calon yang belum tamat pengajian Ijazah Sarjana tidak layak untuk memohon].
5) M empunyai  kepujian  dalam  Bahasa  Malaysia  (termasuk  Lulus  Ujian  Lisan)  pada  peringkat  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya.
6) Pemohon hanya berhak memohon satu Pusat Tanggungjawab dan satu bidang         pengajian sahaja.
7) Tidak menerima sebarang ikatan perjanjian dengan pihak yang lain.
8) Tidak menerima sebarang bentuk penajaan dari lain-lain penaja.
9) Calon yang pernah mengikuti program Sarjana atau PhD  di mana-mana IPT tempatan atau luar negara dan gagal dalam pengajian program tersebut adalah tidak layak memohon.
10) Bebas dari tindakan mahkamah atau tindakan tatatertib.
11) Bebas dari ikatan kontrak sama ada dari Kerajaan, Badan-badan Berkanun atau pihak swasta /firma.
12) Menyediakan kertas cadangan penyelidikan yang lengkap.
13) Menyertakan surat tawaran pengajian dari Universiti yang dipohon.
14) Calon-calon mestilah benar-benar berminat dalam bidang pengajaran dan penyelidikan.

       

IKATAN PERJANJIAN
Setiap calon yang ditawarkan mempunyai dua ikatan perjanjian iaitu bersama UTeM selaku majikan dan KPM bagi pihak Kerajaan dan tempoh kontrak berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai.

 
ELAUN YANG DITAWARKAN :
i.
  Sepanjang tempoh pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran fellow akan dibayar Elaun Peribadi  sebanyak RM2,500 sebulan.
ii.
  Fellow yang berkelayakan akan turut diberi Elaun Biasiswa sepanjang tempoh pengajian. Untuk menyemak senarai elaun dan kemudahan yang diberikan, sila layari laman web http://www.utem.edu.my/pendaftar
BIDANG-BIDANG YANG DIPERLUKAN
 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
 
 1. Formal Method
 2. Natural Language Processing
 3. Computer Network and Security
 4. Cryptography and Image Processing
 5. Special Effect
 6. Computer Games Mechanics
 7. Computer and Network Forensic
 8. Watermarking and Steganography
 9. Physical Security and Electronic Supervision
 10. Information Security
 11. Computer & Network Audit and Risk Management
 12. Data mining
 13. Pattern Recognition
 14. Machine Learning
 15. Intelligent System
 16. Remote Sensing Image Processing & Modeling
 17. Artificial Intelligent
 18. Modelling
 19. Simulation
 20. Game Programming
 21. Game Designer / Developer
 22. Art Designer
 23. Film & Broadcasting
 24. Programming (OOP,  Mobile Distributed, Data Structure)
 25. Software Testing
 26. Architecture (Information, Software, Infrastructure, Business)
 27. Formal Method
 28. Analisa Algorithma
 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
 
 1. Finite Element Analysis
 2. Creep Failure
 3. Advance Materials
 4. Corrosion
 5. NDT
 6. Machine Design
 7. Rapid Prototyping
 8. CAD/CAE/CAM
 9. Design Optimization
 10. Product Design
 11. Automotive Electronics
 12. Automotive Electrical
 13. Hybrid Automotive
 14. Fuel Cell
 15. Maintenance Engineering
 16. Plant Engineering
 17. Condition Based Maintenance
 18. Plant Design & Operation
 19. Maintenance Design
 20. Computerized Maintenance Management System (CMMS)
 21. Building & Facilities Maintenance & Services
 22. NDT/NDE – Non-Destructive Testing/Non-Destructive Engineering
 23. Failure Diagnostic & Analysis
 24. HVAC System
 25. Efficient Building
 26. Alternative Power Generation
 27. Alternative Fuel Utilization
 28. Renewable Energy
 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
   
 1. Machine Vision, Artificial Intelligence, Digital Signal Processing
 2. Intelligent Systems
 3. Advanced Control System Industrial Automation & Robotics
 4. Electronics Instrumentation / Vehicle Dynamics Control & Electrical Control
 5. Power Quality / Smart Grid
 6. High Voltage

 

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

   
  1. Analog IC Design
  2. Computer Engineering
  3. Electromagnetic Compatibility
 

FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN TEKNOUSAHAWANAN

   
  1. Supply Chain Management/Logistic
  2. Operation Management
  3. Managing Innovation and New Product Management
  4. Safety and Health Management
  5. Facilities Management
  6. MIS : Management Information System
  7. Entrepreneurial Marketing
  8. Entrepreneurial Finance
  9. Creating a New Venture
  10. Managing a New Venture
  11. E-Business
  12. International Business Law
  13. Services Marketing
  14. New Product Development
  15. Branding
  16. Franchise
  17. Retailing
  18. Accounting
  19. Risk Management
  20. Statistic
 
FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
   
  1. Surface Coating
  2. Composite
  3. Corrosion
  4. Semiconductor/Physic
  5. Biomaterials
  6. Surface Engineering
  7. Operation Research
  8. Quality Control
  9. Discrete Simulation
  10. Facility Planning and Design
  11. Design of Experiment
  12. Supply Chain Management
  13. Statistics
  14. Lean Six Sigma
  15. Combinatorial Optimizations
  16. Human Factors in Production
  17. Quality & Reliability
  18. Precision
  19. Welding
  20. Advanced Machining and Tooling
  21. Net Shape Manufacturing
  22. Industrial Automation/Mechatronics
  23. Green Manufacturing/Sustainability Design
  24. CAD/CAE/CAM
  25. Ergonomic in Design
 
FAKULTI  TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
   
  1. Power Distribution System Design
  2. Electrical Actuators & Drives
  3. Energy Efficiency
  4. Power System Operation & Automation
  5. High Voltage Technology
  6. Computer Maintenance and Management System (CMMS)
  7. Industrial Robotic
  8. Machine Vision
  9. Flexible Manufacturing System
  10. Industrial Process Control
  11. Distributed Control System
  12. Embedded System
  13. Automation Control
  14. Microwave
  15. Optic
  16. Radio Frequency (RF)
  17. Networking
  18. Software Programming
  19. Operating System
  20. Computer Engineering
  21. Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVACR) Control System
  22. Green HVACR
  23. Acoustic & Vibration of HVACR
  24. Maintenance Management System
  25. Building Maintenance
  26. Plant Inspection
  27. Mechanical Machine Maintenance
  28. Mechanical Instrument Calibration
  29. Automotive Manufacturing
  30. Vehicle Dynamics
  31. Automotive Electric & Electronic System
  32. Vehicle Aerodynamics
  33. Vehicle Chassis, Suspension and brake system
  34. Vehicle Engine
  35. Vehicle Design & Testing
  36. Vehicle Safety & Comfort
  37. Automotive HVAC
  38. Automotive Ergonomic
  39. Product Design & Development
  40. Ergonomic Design
  41. Industrial Design
  42. Joining Technology
  43. Computer Aided Manufacturing
  44. Machine Design, Mechanics of machine
  45. Cadcam
  46. Advanced Manufacturing Process
  47. Sheet Metal Technology
  48. 4-5 Axis Machining
  49. Plastic technology
  50. Mould Design and making
  51. Jig, Fixtures & Production tool design and making
  52. Automotive Components Manufacturing
  53. PLM
  54. CNC Technology
  55. CAE
  56. Industrial design
 

CARA MEMOHON:

 
Muat Turun Borang
Senarai Semak Permohonan Skim Fellowship - Lampiran A

Semua permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Skim Fellowship dan hantarkan ke alamat berikut:


Bahagian Cuti Belajar
Pejabat Pendaftar

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal Melaka
Tel: 06-3316256/6134/6143/6153/6311

 
Tarikh tutup permohonan adalah sebelum 11 Oktober 2013 (Jumaat) sebelum jam 5:00 petang. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.