• Banner-KT.jpg
 • bannerBM.jpg
 • berubah.jpg
 • Hari-Malaysia.jpg
 • Merdeka60.jpg
 • NEW-STUDENT-2017.jpg

OBJEKTIF

 • Pengurusan kewangan yang berwibawa dan inovatif dengan sifat-sifat amanah, telus dan profesional.
 • Memberi maklumat kewangan yang tepat, cepat dan relevan untuk membantu proses merancang dan membuat keputusan.
 • Menjadi pusat rujukan dan khidmat nasihat berkaitan kewangan serta perakuan kepada Universiti, warganya dan pihak luar
 • Mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber secara berhemat.
 • Memiliki sistem maklumat kewangan yang boleh dicapai oleh pelanggan untuk manfaat bersama.
 • Mengadakan peraturan-peraturan kewangan yang komprehensif dan berkesan.
 • Melahirkan staf yang bermotivasi, beretika dan berkomitmen sepenuhnya kepada Universiti.
 • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif.